De laatste Stripkatalogus stamt uit 1998(!). De waarde is er nog in
guldens vermeld. Inmiddels is de prijs weer verder opgelopen,
waardoor de waarde in guldens uit 1998 enigszins vergelijkbaar is
met de waarde in euro's nu.
De waarde geldt alleen voor een eerste druk.

Uit de katalogus:
De in de Stripkatalogus vermelde richtprijzen zijn HANDELSPRIJZEN,
de prijs die u mag verwachten te moeten betalen als u een exemplaar
in goede staat tot zeer goede staat wil aanschaffen.
Wie zijn bezit van de hand wil doen, mag er op rekenen 20 tot 50%
van de handelswaarde te ontvangen, afhankelijk van de tijd en
moeite die hij of zij zich getroost.